loader image

Hatalı düzenlenen e- fatura işlemleri için , Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın bir özelgesi bulunmaktadır. Buna göre ; T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü …

Pandemi nedeniyle getirilen işçi yasağından dolayı SGK İşten Çıkış Kodları arasında yer alan 29 numaralı kod uzun süreden beri amacı dışında kullanılıyordu. Bir çok çalışan , bu kod nedeniyle …

Kurumlar Vergisi ‘ nin % 25 ‘ çıkarılmasına dair kanun maddesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. Ayrıca yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe işyeri çalışanlarının ücretsiz izne …