loader image

Muhasebe, İş Hukuku, Denetim..
MALİ PROJE
her zaman yanınızda..

Muhasebe ve personel konuları, işletmeniz için özel uzmanlık gerektiren hassas süreçlerdir.. Sektörde 20 yıllık tecrübemiz ile muhasebe, iş hukuku ve işletmeler için özel denetim hizmeti sağlıyor,  inovasyon kapılarını açıyoruz..

Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Değişiklik529 sıra noluVergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereği İnternet Vergi Dairesi üzerinden alınmaya başlanan Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu, anılan Tebliğin 7 inci maddesi …

2021 Ekim Dönemi’ ne ait vergi takvimi yayınlanmıştır. İlk Tarih Son Tarih Vergiler / Harçlar 01/10/2021 11/10/2021 16-30 Eylül 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin …

Yeni düzenlemeleri içeren 56 maddelik kanun teklifi içerisinde, cirosu 240.000 TL altında kalan esnaflar için vergi muafiyeti de bulunuyor. Sonraki yıllarda da artarak devam edecek uygulama , şu an …

Sosyal Güvenlik Kurumu e tebligat zorunluluğu getirmiştir. Buna göre; işverenler, 1/10/2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde elektronik tebligat adresi almak zorundadır. 1/10/2021 tarihinden itibaren işveren olanlar ise, sigortalı çalıştırmaya …