Mali Müşavirlik ve Muhasebe

Mali müşavirlik ve tüm muhasebe süreçleri ile birlikte muhasebe içi ve muhasebe dışı verilerin toplanarak raporlanması. Muhasebe ve ön muhasebe işlemlerinde yerinde ya da uzaktan yönetim uygulamaları

Personel & İş Hukuku

Kurumsal personel işlemlerinde süreç yönetimi ve iş hukuku konularında koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınarak personel sistemlerinin kurulması denetlenmesi ile tüm personel entegrasyonları

Kurumsal Sistemler

Kurumların işleyişlerinde satınalma, finans ve muhasebe birimlerinin koordine edilerek denetim süreçleri, denetimle birlikte evrak döküman sistemleri ile iş akış programlarının şirket yapılanmaları ile entegre edilmesi