loader image

Raporlarla işletmenizi görür, denetimle etkinlik sağlarsınız..

Raporlama ve denetim süreçleri işletmeler için önemlidir. Bu süreçler, işletmenizin ne derecede sağlam ilerleme sağladığının da en temel göstergesidir. 

Raporlama süreçlerinde en önemli etken , verilerin en doğru ve hızlı bir biçimde sisteme işlenmesidir. Raporlamanın temel mantığı da bunun üzerine kuruludur.Denetim ise, rapor sürecinden önce girilen verilerin ne denli doğru girildiğinin tespit edilmesine yönelik uygulamadır.  

Raporlama

Muhasebe için en önemli unsur raporlamadır. İyi bir rapor iyi bir işleyiştir.

Özel Denetim

İş yapınızla ilgili olarak çeşitli kriterlerdeki özel denetim ve standartlar.

İş Denetimi

İş veriminizin optimum düzeyde tutularak , süreçlerin en iyi şekilde ilerlemesi.

Risk Değerlemesi

Mevcut yapınızdaki mali risklerin saptanarak , unsurların gözden geçirilmesi.