loader image

MALİ PROJE

Muhasebe ve iş hukuku ile ilgili yazılarımız

Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Değişiklik529 sıra noluVergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereği İnternet Vergi Dairesi üzerinden alınmaya başlanan Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu, anılan Tebliğin 7 inci …

2021 Ekim Dönemi’ ne ait vergi takvimi yayınlanmıştır. İlk Tarih Son Tarih Vergiler / Harçlar 01/10/2021 11/10/2021 16-30 Eylül 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait …

Yeni düzenlemeleri içeren 56 maddelik kanun teklifi içerisinde, cirosu 240.000 TL altında kalan esnaflar için vergi muafiyeti de bulunuyor. Sonraki yıllarda da artarak devam edecek uygulama , şu …

Sosyal Güvenlik Kurumu e tebligat zorunluluğu getirmiştir. Buna göre; işverenler, 1/10/2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde elektronik tebligat adresi almak zorundadır. 1/10/2021 tarihinden itibaren işveren olanlar ise, sigortalı …

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, işçilere PCR testi zorunluluğu getirildi. Yayınlanan genelgeye göre, 6 Eylül itibariyle, aşısını olmayan işçilerden zorunlu olarak haftada 1 defa PCR …

2021 / Eylül dönemi için vergi takvimi aşağıda bilginize sunulmuştur. Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Açıklama 1.09.2021 9.09.2021 16-31 Ağustos 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait …

Sosyal Sigorta Yönetmeliği’ nde aşağıdaki önemli değişiklikler yapılmıştır ; 1) Mahiyet kodu; yapılan işin özel veya kamu sektörüne ait daimi veya geçici olduğunu belirtmeye yönelik olup tek hane rakamdan …

Aralık/2020 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği kapsamında haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile sahte belge …

7326 Sayılı Kanun’ la getirilen yapılandırma başvuruları, 1 ay süreyle uzatılmıştır. İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararı’ na göre; 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin …

2021 / Ağustos Vergi Takvimi

2021 / Ağustos dönemine ait vergi beyan ve ödeme tarihleri aşağıdaki gibidir. Mükelleflerimizin bilgilerine önemle .. 01/07/2021 02/08/2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının …

1/07/2021 09/07/2021 16-30 Haziran 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi 01/07/2021 12/07/2021 16-30 Haziran 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine …

Bilindiği üzere, koronavirüs salgınının (COVID-19) ülkemiz ticari hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik çeşitli tedbirler alınmaktadır. Esnaf ve sanatkarlardan ve gerçek kişi tacirlerden gelen talepler üzerine başvuru süresi …

7326 Sayılı Kanun’ a göre yapılandırılan borçlar ve bu borçları ödeme şekilleri, borçlardan yararlanma şartları Mali Proje tarafından özet haline getirilmiştir. Buna göre ; 7326 sayılı Kanun kapsamına …

7326 sayılı , kamu alacaklarının yeniden yapılandırmasına dair kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kapsam ve tanımlar …

03.06.2021 Tarih ve 31500 numaralı Resmi Gazete’ de yayımlanan 36 seri numaralı Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliği’ ne istinaden tevkifat sınırı 1.000 TL yerine 2.000 TL olarak belirlenmiştir. …