loader image

MALİ PROJE

Muhasebe ve iş hukuku ile ilgili yazılarımız

Bilindiği üzere 526 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, 509 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Tebliği’ ne “V.10. e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi” başlıklı bölüm …

01/02/2021 07/05/2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (133 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri) 01/04/2021 07/05/2021 Mart 2021 Dönemine Ait Mal …

Sokağa Çıkma Kısıtlaması Süresinde Sigorta Primlerinin ve Yapılandırma Taksitlerinin Ödenmesi Hakkında Duyuru İşverenler, esnaf, genel sağlık sigortalıları, isteğe bağlı sigortalılar ve primini kendi ödeyen diğer sigortalıların, 2021 yılı …

Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında …

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı Sayı : E-72808405-404-00008469661 Tarih: 24.04.2021 Konu : Kısa Çalışma Ödeneği İlgi : a) 15.01.2021 tarihli ve E-72808405-404-00007658199 sayılı …

Hatalı düzenlenen e- fatura işlemleri için , Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın bir özelgesi bulunmaktadır. Buna göre ; T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup …

Kurumlar Vergisi ‘ nin % 25 ‘ çıkarılmasına dair kanun maddesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. Ayrıca yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe işyeri çalışanlarının ücretsiz …

Sosyal Güvenlik Kurumu, işten çıkış sebepleri için daha önce belirlediği 29 numaralı işten çıkış sebebini güncellediğini duyurdu. Buna göre, 29 numaralı işten çıkış sebebi , ahlak ve iyi …

Kişisel verileri koruma kanunu ile ilgili işletmelerin başvuru süresi , pandemi nedeniyle 31.12.2021 tarihine kadar ertelenmiştir. Buna göre alınan kararla yıllık çalışan sayısı 50′ den fazla veya yıllık …

SGK Genel Müdürlüğü’ nce 11/3/2021 tarihinde Kurum intranet ve internet uygulamalarında erişim sorunu meydana geldiğinden dolayı bildirim sürelerinde 5 günlük uzatma süresi ön görülmüştür. Bu uzatmaya ilişkin SGK …

Hükümetin Cuma günü (12.03.2021) tarihinde yapacağı açıklamayla SGK ve banka borçlularına kolaylık , banka borçlularına sicil afları ve otomatik teşvik sistemi geleceği beklenmektedir. Ayrıntılar, açıklamalar kesinleşince paylaşılacaktır. 11.03.2021 …

YÖNETMELİK Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işleri, verilerin …

Nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı 17.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Uzatılan sürelerle ilgili olarak , kısa çalışma ödeneği bu kapsama dahil değildir ve son tarih olarak 31.03.2021 …

7292 Sayılı Kanun hakkında finansal kiralama ve faktoring, tasarruf şirketleri hakkında değişikliğe gidildi. Buna göre, -Tasarruf finansman şirketleri , finansal kurumlar birliğine üye olmak zorundadırlar. -Ödenmiş sermaye tutarları …

KDV Uygulama Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle kısmı tevkifat uygulamasında 1 Mart 2021tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklikler yapıldı. 1)Belirlenmiş alıcıların kapsamına sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst …