loader image

MALİ PROJE

Muhasebe ve iş hukuku ile ilgili yazılarımız

2021 / Ağustos Vergi Takvimi

2021 / Ağustos dönemine ait vergi beyan ve ödeme tarihleri aşağıdaki gibidir. Mükelleflerimizin bilgilerine önemle .. 01/07/2021 02/08/2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının …

1/07/2021 09/07/2021 16-30 Haziran 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi 01/07/2021 12/07/2021 16-30 Haziran 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine …

Bilindiği üzere, koronavirüs salgınının (COVID-19) ülkemiz ticari hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik çeşitli tedbirler alınmaktadır. Esnaf ve sanatkarlardan ve gerçek kişi tacirlerden gelen talepler üzerine başvuru süresi …

7326 Sayılı Kanun’ a göre yapılandırılan borçlar ve bu borçları ödeme şekilleri, borçlardan yararlanma şartları Mali Proje tarafından özet haline getirilmiştir. Buna göre ; 7326 sayılı Kanun kapsamına …

7326 sayılı , kamu alacaklarının yeniden yapılandırmasına dair kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kapsam ve tanımlar …

03.06.2021 Tarih ve 31500 numaralı Resmi Gazete’ de yayımlanan 36 seri numaralı Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliği’ ne istinaden tevkifat sınırı 1.000 TL yerine 2.000 TL olarak belirlenmiştir. …

Resmi Gazete’ de yayımlanan kararla birlikte KDV ve Stopaj indirimi 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre belirtilen tarihe kadar işyeri kira stopaj oranı % 20 yerine % 10 …

Geçtiğimiz günlerde açıklanan 3,000 TL ve 5,000 TL tek seferlik hibe desteği esnafa hibe desteği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre ; Resmi Gazete Sayı: 31487 Karar Sayısı: 3998 Ekli …

Destek başvuruları elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr (e-devlet) adresindeki Ticaret Bakanlığı hizmetleri altında yer alan, “Gelir Kaybı Desteği Başvurusu” sayfalarından yapılabilmektedir.

Esnafa Destek Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından esnafa teşvik verileceği duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ ın açıklamaları şöyle, Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. 1. …

Kurucu ortaklar taahhüt ettikleri sermayenin 1/4’ünü tescilden önce, geri kalan sermayeyi ise 24 ay içinde ödemek zorundadırlar. Sermaye olarak nakit para konulabileceği gibi kıymetli evrak ve menkul şeyler, …

3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın …

Bilindiği üzere 526 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, 509 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Tebliği’ ne “V.10. e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi” başlıklı bölüm …

01/02/2021 07/05/2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (133 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri) 01/04/2021 07/05/2021 Mart 2021 Dönemine Ait Mal …

Sokağa Çıkma Kısıtlaması Süresinde Sigorta Primlerinin ve Yapılandırma Taksitlerinin Ödenmesi Hakkında Duyuru İşverenler, esnaf, genel sağlık sigortalıları, isteğe bağlı sigortalılar ve primini kendi ödeyen diğer sigortalıların, 2021 yılı …