loader image

Hukuk Yönetimi

Hukuk süreçlerinizi , çok geç olmadan daha sıkı takip edin!

Özel müşterilerimizden olun , ücretsiz danışın!

Hukuksal işlerinizde en önemlisi tecrübeye dayalı bilgidir. Riskleri önceden belirliyoruz.

Karşınıza çıkabilecek olası problemlerde , arkanızda güçlü bir kadronun olması gerekmektedir. Ticari hayatınızda karşınıza çıkabilecek her türlü sorun için önceden tedbir alınması ve daha sonra da bu tedbirlerin uygulanmasında belirleyici olmanız sizi bir çok sorunun yarattığı sıkıntıdan kurtaracaktır.

Çözümlerimiz

Vergi Hukuku

İşletmeler için vergisel konularda hukuk danışmanlığı . Ayrıca vergilerle ilgili danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti , yapısal ve hukuksal uygunluk analizleri

İş Hukuku

Personel ve bordrolama süreçlerinde, personel risklerine karşı önleyici hizmetler ve bu konularda hukuki danışmanlık süreçleri ve personel uygunluk modellemeleri

Ticaret Hukuku

İşleriniz ve işletmeniz için ticari dava açmadan önceki tüm analizler, davaların uygunluk metotları ile birlikte , işletmenizin Türk Ticaret Kanunu’ na göre uygunluk analizleri.

Borçlar Hukuku

Şirketler arası koruma , korunma, borç ilişkileri , anlaşmazlıkların çözümü ile birlikte hukuki yaptırımlar , dava mahkeme süreçleri ve bu süreçlere ilişkin danışmanlık hizmetleri

    English EN Turkish TR