loader image

Makale yazılarımız

Alıntıladığımız makaleler, günlük yazılar, haber ve değerlendirmeler

Toplumda Muhasebenin Yeri ve Önemi

Muhasebe, bilinenin aksine tarihin en eski hatta ilk mesleğidir. Muhasebenin, dünyanın ilk mesleklerinden birisinin olmasının temelinde , yerleşik hayata geçip tarım yapan göçebe toplulukların kayıt tutma gereklilikleri yatmaktadır. Bilindiği üzere,...

İş Kazası Riskleri ve Alınacak Önlemler

Çalışma yaşamında iş kazalarının oluşturduğu riskler hem işveren hem de çalışan için oldukça fazla önem arz etmektedir. Zira iş kazalarına karşı ne kadar önlem alınırsa alınsın şüphesiz ki tam anlamıyla önlemek imkansızdır. Bu imkansızlığın yanı sıra...

    English EN Turkish TR