loader image

İş hukuku hem sizi korur, hem çalışanlarınızı..

Personel ve bordrolama , işletmelerin en önemli ve yakından takip etmeleri gereken bir konudur. Personel sisteminin yakından takip edilebilmesi için süreçlere tamamen hakim olmalısınız. Zira , yapılacak küçük bir yanlış, işletmeler için oldukça önemli riskler doğurur. 

İşletmenizi büyütmek ve zamanınızı en verimli şekilde kullanabilmek için Mali Proje ‘ nin muhasebe ve personel konularında uzun yıllardan gelen  tecrübesinden faydalanın..

İş Kanunu

İş Kanunu uygulamaları ve işletmelerde oluşan risklerin değerlendirilmesi.

Bordrolama

Personellerinizle ilgili bordrolama ve bordroların yasal takibi.

İş Denetimi

Personellerle ilgili süreçlerde , işyerinizde, yerinde denetim ile risklerin tespiti.

Personel Özlük

Personel özlük sistemi ve standartların değerlendirilerek gözden geçirilmesi.