loader image

Tag Archives: sgk

Sosyal Güvenlik Kurumu Değişiklikleri

Sosyal Sigorta Yönetmeliği’ nde aşağıdaki önemli değişiklikler yapılmıştır ; 1) Mahiyet kodu; yapılan işin özel veya kamu sektörüne ait daimi veya geçici olduğunu belirtmeye yönelik olup tek hane rakamdan ibarettir. Özel sektöre ait devamlı işyerlerine, ‘2’ ve özel sektöre ait geçici işyerlerine ‘4’ mahiyet kodu , 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol […]

Âhlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı İşten Çıkış İşlemleri

Pandemi nedeniyle getirilen işçi yasağından dolayı SGK İşten Çıkış Kodları arasında yer alan 29 numaralı kod uzun süreden beri amacı dışında kullanılıyordu. Bir çok çalışan , bu kod nedeniyle mağdur olduklarını öne sürüyordu. Sgk 2021 / 9 sayılı genelgesiyle aşağıdaki kod sistemini güncellemiştir. 42 İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli […]