loader image

Tag Archives: Vergi Affı

Yapılandırma Başvurusu Uzatılmıştır

7326 Sayılı Kanun’ la getirilen yapılandırma başvuruları, 1 ay süreyle uzatılmıştır. İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararı’ na göre; 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkür Kanunun 9 uncu maddesinin onaltmcı fıkrası gereğince karar verilmiştir. 26 Ağustos […]

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Özeti

7326 Sayılı Kanun’ a göre yapılandırılan borçlar ve bu borçları ödeme şekilleri, borçlardan yararlanma şartları Mali Proje tarafından özet haline getirilmiştir. Buna göre ; 7326 sayılı Kanun kapsamına aşağıdaki hususlar dahil edilmiştir. 30.04.2021 tarihine kadar olan vergi borçları ve vergi cezaları İdari para cezaları Fer’ i amme alacakları İşletmede olup, kayıtlara geçmeyen emtia, makine ve […]

7326 Sayılı Vergi Affı Kanunu Yasalaştı

7326 sayılı , kamu alacaklarının yeniden yapılandırmasına dair kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kapsam ve tanımlar MADDE 1 – (1) Bu Kanun hükümleri; a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 1) 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar […]