loader image

Tag Archives: vergi takvimi

2021 / Eylül Vergi Takvimi

2021 / Eylül dönemi için vergi takvimi aşağıda bilginize sunulmuştur. Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Açıklama 1.09.2021 9.09.2021 16-31 Ağustos 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi 1.09.2021 10.09.2021 16-31 Ağustos 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1.09.2021 15.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine […]

2021 / Mayıs Vergi Takvimi

01/02/2021 07/05/2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (133 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri) 01/04/2021 07/05/2021 Mart 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) (133 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri) 01/04/2021 07/05/2021 Mart 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu […]